logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุและราษฏรข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

     วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุและราษฏรข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ณ ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา และอำเภอเมือง จังหวัดตาก

19 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...
  1 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตา...
  กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีง...
  24 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
  23 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง