logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก

     วันจันทร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวธิษตยา ฐิติปุญญา นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ตัวแทนธนารักษ์พื้นที่ตากพร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ณ วัดเชียงทอง (ล่าง) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี

อัลบั้มภาพ

24 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...
  1 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
  23 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
  21 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง