logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

22 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมกลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภาคเหนือ กลุ่มที่ ๑๗ (พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,สุ...
  เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่ตาก ในฐานะประธานกลุ่มสำนักงานธนารักษ...
  29 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง
 • การประชุมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่ตาก พร้อมด้วย ...
  18 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • โครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในพื้นที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และการประชุม...
  เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่ตาก และเจ้าหน้าที่ปร...
  18 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง