logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

13 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การรับมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย "ม่วงเมืองตาก" ...
  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง อาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่ส...
  28 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • การมอบรางวัล โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pa...
  ตามที่กรมธนารักษ์ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ...
  23 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตาก (คบจ.ตาก) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
  เมื่ออังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตากได้เข้าร่วมประชุมค...
  22 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง