logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

บริจาคหนังสือ

25 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน "
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ได้ดำเนิน “โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ...
  23 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • โครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในพื้นที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
  เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐น. นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่ตาก พร้อมผู้บริหารการคล...
  25 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน
  เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่ตาก พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ประจำสำน...
  21 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง