logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

     วันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการปลูกต้นตะแบกซึ่งเป็นไม้ประดับ และไม้มงคล มีดอกสีม่วงอมชมพู มีลำต้นทรงพุ่มใหญ่ให้ร่มเงา (ตะแบก คือ การแบกรับไม่ให้ตกต่ำ) ณ บริเวณที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ตก.๒๕ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

21 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...
  1 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตา...
  กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีง...
  24 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
  23 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง