logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

     วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางกุลธิดา ใจใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตัวแทนธนารักษ์พื้นที่ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อัลบั้มภาพ

23 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...
  1 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตา...
  กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีง...
  24 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
  21 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง