logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

     เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่ตาก ในฐานะคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ (คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตาก) ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อัลบั้มภาพ

18 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...
  1 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตา...
  กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีง...
  24 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
  23 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง