logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  5 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  17 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  9 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  24 เมษายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  14 ตุลาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลููกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  29 กันยายน 2559
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  13 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 กันยายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  8 กันยายน 2558
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  27 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  18 พฤษภาคม 2558
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  6 พฤษภาคม 2558