logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

8 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในพื้นที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดประชุมตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุ...
  15 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
  ขอเชิญ เที่ยว ชม ชิม ช้อป ตลาดสินค้าการเกษตรพื้นเมืองตาก ราคาถูก ณ อาคารราชพัสดุ บริเวณศูนย์จำหน่าย...
  6 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • โครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในพื้นที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
  ขอประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ขอเชิญ เที่ยว ชิม ชอป ตลาดสินค้าทางการเกษตร ราคาถูก ณ ที่...
  15 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง