logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

8 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในพื้นที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
  ขอประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ขอเชิญ เที่ยว ชิม ชอป ตลาดสินค้าทางการเกษตร ราคาถูก ณ ที่...
  15 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนิ...
  1 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • TRD SMART PAY
  แอปเดียว ครบทุกเรื่อง
  18 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง