logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

 ด้วยกรมธนารักษ์ได้มีประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2559 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรมธนารักษ์.pdf 404 KB 43
7 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 162 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก พ.ศ. 2567
  21 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • "มิติราชการสีขาว" สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
  10 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • การแลกเหรียญกษาปณ์ หรือ นำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน
  ประชาชนรายย่อยทั่วไปสามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์ หรือ นำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน ได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ...
  24 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 2,727 ครั้ง