logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

31 ตุลาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 295 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ...
  16 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
  กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
  9 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 126 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อ...
  2 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง