logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุ
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • เงื่อนไขการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • เงื่อนไขการโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  18 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร