logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
  30 มิถุนายน 2564
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 มกราคม 2559
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่จัดผลประโยชน์
  4 มกราคม 2559
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  14 ธันวาคม 2558