logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านเหรียญกษาปณ์

 • ความรู้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
  3 พฤษภาคม 2562
 • การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์กระทรวงการคลังประกาศถอนคืน
  3 พฤษภาคม 2562
 • หลักเกณฑ์การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ที่ชำรุด
  3 พฤษภาคม 2562
 • ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
  3 พฤษภาคม 2562
หมวดหมู่เอกสาร