logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก

๕ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๘ มกราคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันดินโลก วันที่ ๕ ธันวาคม
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ วันฝนหลวง
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
13 ตุลาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
28 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๖
วิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์
๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิรโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
6 เมษายน 2566 วันจักรี
บริการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ TRD SMART PAY
2 เมษายน 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คู่มือการใช้งานระบบ TRD SMART PAY
ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันปิยมหาราช
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดตากเป็นจังหวัดคุณธรรม
การประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ ที่ปลูกอยู่บนที่ดินราชพัสดุ โดยวิธีประมูล
ห่างกันสักพัก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก